Poděkování sponzorům

21.08.2012 20:57

Sdružení želvička děkuje Nadačnímu fondu za finanční dar na zakoupení INTERAKTIVNÍ TABULE.

a realizaci projektu: „Revitalizace herny na barevný svět“

 

Velké poděkování patří firmě Arcelor Mittal za sponzorský dar na projekt SNOEZELEN-MULTISENZORICKÁ STIMULACE.

—————

Zpět