Vítejte na našem webu

Ptáte se „Proč právě ŽELVIČKA?“.  Je to jednoduché. Želvička je malý pohyblivý tvoreček, ale ocitne-li se na zádech, bez cizí pomoci si neví rady. Proto je naším cílem, co nejvíce lidských želviček otočit na nohy.

Spolek Želvička působí při Dětském rehabilitačním stacionáři
v Ostravě s cílem pomoci handicapovaným dětem.                                                                                

CÍLEM JE:

 • podpora vybavenosti odbornými pomůckami
 • kontaktovat a sdružit rodiny pečující o postižené dítě, nebýt se svými problémy sami
 • pomoci dětem navazovat nové sociální kontakty
 • naučit děti co největší samostatnosti
 • pomoci vytvořit vzdělávací zařízení, které by navazovalo na činnost v rehabilitačním stacionáři, neboť takové zařízení pro děti chybí 

 

JAK NA TO:

 • rehabilitací (hippoterapie, canisterapie, kompenzační pomůcky)
 • výchovou (sebeobsluha)
 • vzděláváním (logopedie, muzikoterapie, ergoterapie aj.)
 • zvýšením kvalifikace odborného personálu
 • zájmovou činností (prezentace výrobků dětí na výstavách, zajištění společenských akcí dětí, rodičů a pracovníků), návštěvami kulturních akcí a výletů

 

A DĚTI?

K tomu, aby dosahovaly sebemenších úspěchů a pokroků potřebují mnoho věcí a pomůcek, které jsou finančně náročné.


JAK POMOCI?

 • věcné dary - hračky, kompenzační pomůcky, kancelářské a papírenské potřeby, potřeby na kreslení a malování
 • služby pro bono (grafické práce, tisk prezentačních materiálů, vstupenky na kulturní akce, do zoo, odvozy a svozy, uspořádání dětských párty)
 • dárky dětem k různým příležitostem (velikonoce, den dětí, mikuláš, vánoce,...)

 

MŮŽETE POMOCI  FINANČNĚ:

  na transparentní účet spolku Želvička vedený u Raiffeisen bank

č. ú. 1000210002/5500

 

Stav a pohyby na účtu můžete sledovat zde: https://www.rb.cz/povinne-zverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=1000210002

S dárci bude uzavřena smlouva o poskytnutí daru finančního nebo věcného.

Částky nad 1 000 Kč lze uplatnit podle úst. § 15 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, jako položku pro snížení daně.

Darovací smlouvy si můžete stáhnout Darovací smlouva finanční nebo Darovací smlouva věcná nebo v rubrice "Ke stažení". Dokument se otevře v novém okně


_______________________________________________________________________________________________________________________________


 
Občanské sdružení Želvička
Veřejná skupina · 105 členů
Přidat se ke skupině
Spolek Želvička působí při Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě s cílem pomoci handicapovaným dětem. Web: https://oszelvicka.webnode.cz/ E-ma...
 

Kontakt

Ing. Petra Šišperová - předsedkyně spolku

775 678 919