Vítejte na našem webu

Ptáte se „Proč právě ŽELVIČKA?“.  Je to jednoduché. Želvička je malý pohyblivý tvoreček, ale ocitne-li se na zádech, bez cizí pomoci si neví rady. Proto je Naším cílem, co nejvíce lidských želviček otočit no nohy.

Občanské sdružení Želvička působí při Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě  s cílem  pomoci handicapovaným dětem.                                                                                

CÍLEM JE:

 • podpora vybavenosti odbornými pomůckami
 • kontaktovat a sdružit rodiny pečující o postižené dítě, nebýt se svými problémy sami
 • pomoci dětem navazovat nové sociální kontakty
 • naučit děti co největší samostatnosti
 • pomoci vytvořit vzdělávací zařízení, které by navazovalo na činnost v rehabilitačním stacionáři, neboť takové zařízení pro děti chybí 

 

JAK NA TO:

 • rehabilitací (hippoterapie, canisterapie, kompenzační pomůcky)
 • výchovou (sebeobsluha)
 • vzděláváním (logopedie, muzikoterapie, ergoterapie a zvýšení
 • kvalifikace odborného personálu
 • zájmovou činností (prezentace výrobků dětí na výstavách, zajištění společenských akcí dětí, rodičů a pracovníků), návštěvami kulturních akcí a výletů

 

A DĚTI?

K tomu, aby dosahovaly sebemenších úspěchů a pokroků potřebují mnoho věcí a pomůcek, které jsou finančně náročné.


JAK POMOCI?

 • věcné dary, služby zdarma (pozvání na kulturní akce, odvozy a svozy, uspořádání dětských párty)
 • darování potřeb na kreslení a malování, papírenské a kancelářské potřeby, reklamní a propagační materiály
 • dárky dětem k různým příležitostem

 

MŮŽETE POMOCI  FINANČNĚ:

a)  poštovní poukázkou na adresu:

Občanské sdružení Želvička

Ukrajinská 1534

708 00 Ostrava - Poruba

 

b)  na účet sdružení Želvička vedený u Raiffeisen bank

č. ú. 1000210002/5500

 

Dárcům i přispěvovatelům bude vystaveno potvrzení o převzetí dobrovolného daru nebo příjmový doklad sdružení nebo s nimi bude uzavřena smlouva o poskytnutí dobrovolného daru.

Částky nad 1 000 Kč lze uplatnit podle úst. § 15 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, jako položku pro snížení daně.

Darovací smlouvu se můžete stáhnout DAR.Smlouva.docx   nebo v rubrice "Ke stažení". Dokument se otevře v novém okně