O nás

Náš spolek působí při Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě – Porubě, na ulici Ukrajinská 1534. Dětský rehabilitační stacionář navštěvují, jednak na denní pobyt (4hodiny denně) a jednak ambulantně, handicapované děti předškolního věku, které mají různá postižení ( tělesné, mentální, kombinované). Tyto děti si už ve svém ranném věku prožili svá trápení, která si ponesou, ve většině případech, po celý život. Proto se v roce 2002 několik maminek dohodlo, že se budou snažit za tyto děti bojovat, aby měly co možná nejlepší podmínky pro chvíle trávené v tomto zařízení. Založily tehdy Občanské sdružení Želvička, které  se doposud  již jako spolek snaží, veškerým úsilím, pokračovat v původní myšlence. V souladu s novou právní úpravou došlo ke změně názvu na spolek Želvička.

Péče o děti

Handicapovaným dětem je ve stacionáři poskytována veškerá péče, kterou potřebují. Každý den děti pracují z fyzioterapeutem, což je pro ně velmi důležité z hlediska tělesného i mentálního. Logopedii navštěvuje každé dítě v rámci denního pobytu 1x týdně, ergoterapii obdobně. Stacionář má dvě oddělení, do kterých jsou děti rozděleny podle věku, ale i podle stupně postižení. Každé oddělení má tři místnosti - jídelnu, hernu a společenskou místnost, kde probíhají každodenní rituály se speciálním pedagogem. Speciální pedagog si do své péče přebírá každé dítě během dopoledne, a pracují v malé třídě vybavené pro tyto účely. Dětem začíná pobyt snídaní a končí obědem, po kterém si rodiče své děti odváží zpátky domů. Některé děti zůstávají také odpoledne, které je věnované spíše odpočinku a hrám.

Co bylo a o co usilujeme

V minulých letech spolek Želvička pomohl, alespoň málem, vybavit Dětský rehabilitační stacionář programem pro děti na logopedii, zakoupit program, který ulehčí práci na počítači v oboru speciálně pedagogickém a také se zakoupil koberec na chodbu, kde trénují chůzi.

Děti potřebují spoustu dalších zdravotních pomůcek a věcí, které jsou buď opotřebované nebo se díky technologickému pokroku vyrábí nové, s lepšími funkcemi, např. speciální židličky, invalidní mechanické vozíky, elektrický invalidní vozík aj.

Naše další vize je získání finančních prostředků na speciální laser, který pomáhá doléčovat operační rány u dětí. Dále pak přispět na zútulnění nově rekonstruovaných prostor stacionáře,  ve kterých děti tráví svůj dopolední a odpolední čas.

Akce

Náš spolek se účastní přípravy Dětského dne, kde máme možnost zorganizovat zábavu pro děti. Snažíme se, aby zábavy formou her, soutěží a výtvarných prací byly dosažitelné pro každé dítě, dle jeho možností. V letošním roce jsme pro každé dítě nakoupili dárky pod stromeček na Vánoce, abychom udělali radost a šťastně ukončili další rok, který je úspěšně za námi.

 


Kontakt

Ing. Petra Šišperová - předsedkyně spolku

775 678 919