O nás

Naše občanské sdružení působí při Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě – Porubě, na ulici Ukrajinská 1534. Dětský rehabilitační stacionář navštěvují, jednak na denní pobyt (4hodiny denně) a jednak ambulantně, handicapované děti předškolního věku, které mají různá postižení ( tělesné, mentální, kombinované). Tyto děti si už ve svém ranném věku prožili svá trápení, která si ponesou, ve většině případech, po celý život. Proto se v roce 2002 několik maminek dohodlo, že se budou snažit za tyto děti bojovat, aby měly co možná nejlepší podmínky pro chvíle trávené v tomto zařízení. Založily tedy Občanské sdružení Želvička, které  se doposud  snaží, veškerým úsilím, pokračovat v původní myšlence.

Péče o děti

Handicapovaným dětem je ve stacionáři poskytována veškerá péče, kterou potřebují. Každý den děti pracují z fyzioterapeutem, což je pro ně velmi důležité z hlediska tělesného i mentálního. Logopedii navštěvuje každé dítě v rámci denního pobytu 1x týdně, ergoterapii obdobně. Stacionář má celkem tři oddělení, do kterých jsou děti rozděleny podle věku, ale i podle stupně postižení. Každé oddělení má tři místnosti - jídelnu, hernu a společenskou místnost, kde probíhají každodenní rituály se speciálním pedagogem. Speciální pedagog si do své péče přebírá každé dítě během dopoledne, a pracují v malé třídě vybavené pro tyto účely. Dětem začíná pobyt snídaní a končí obědem, po kterém si rodiče své děti odváží zpátky domů.

Co bylo a o co usilujeme

V minulých letech sdružení Želvička pomohlo, alespoň málem, vybavit Dětský rehabilitační stacionář programem pro děti na logopedii, zakoupit program, který ulehčí práci na počítači v oboru speciálně pedagogickém a také se zakoupil koberec na chodbu, kde trénují chůzi. To je jen malá zmínka o Naší pomoci.

Do budoucna budou děti určitě potřebovat obnovit speciální židličky, invalidní mechanické vozíky, elektrický invalidní vozík a spoustu dalších věcí, které jsou opotřebované a za krátký čas budou nepoužitelné.

Naše další vize je zvelebení a zútulnění místností, ve kterých děti tráví svůj dopolední čas. Je to však daleké budoucnosti, která bude pro Nás snad dostažitelná. 

Akce

Naše občanské sdružení se každoročně účastní přípravy Dětského dne, který probíhá v Ostravě Kunčičkách, kde máme možnost zorganizovat zábavu pro děti. Snažíme se, aby zábavy formou her, soutěží a výtvarných prací byly dosažitelné pro každé dítě, dle jeho možností. V letošním roce jsme pro každé dítě nakoupili dárky pod stromeček na Vánoce, abychom udělali radost a šťastně ukončili další rok, který je úspěšně za námi.

S dětmi se snažíme během roku vyrábět výrobky, které se prodávají na různých akcích, výstavách a prezentacích. Nedávno jsme navštívili např. Dětský den v Kyjovicích, který je spojený vždy s vystoupením Michala Nesvadby, dále podzimní slavnost nazvanou Třebovický koláč, která každoročně probíhá v Ostravě Třebovicích. Zde jsme měli stánek, kde se mohly zapojit i děti – byly připraveny hry, výtvarné práce, a dětem i rodičům se moci líbilo. Letos nás čeká poslední akce – výstava Dny zdraví, kde naše účast se stala také pravidelností. Výtěžek z každé akce je věnován dětem na koupi pomůcek, které potřebují.